ZORGBELEID

Het zorgbeleid is een opdracht voor een heel schoolteam

 'Het is een gedeelde zorg'

Het vergt een hart voor de eigenheid van elk kind, heel veel geduld en begrip, coördinatie en teamoverleg, collegiale ondersteuning en kansen om deskundiger te worden.

Onder zorg op onze school verstaan we alle initiatieven die het welbevinden, de betrokkenheid en de competenties van alle schoolbetrokkenen helpen verhogen. 

Op de eerste plaats komt zorg voor onze leerlingen, maar ook de zorg voor ouders en zorg voor alle schoolmedewerkers. 

“Zorg” zal er altijd zijn. 

We zorgen voor onszelf, voor anderen en voor de omgeving. 

Hierbij houden we natuurlijk rekening met de anderen en investeren we veel tijd en energie. 

We volgen de werkwijze van het zorgcontinuüm. Dit wordt afgebeeld zie hieronder:

Ons zorgteam is op school zeer actief, bestaande uit de zorgcoördinator van het lager, die van het kleuter en de directeur.

We houden in onze school een MDO op aanvraag van de klasleerkracht. 

Er zijn 2 vaste momenten dat we een MDO houden : begin februari en op het einde van het schooljaar doen we systematisch voor elke klas een MDO waar de kinderen die met één of andere moeilijkheid te kampen hebben worden gesproken. 

Dit met het oog op de opvolging voor het volgende schooljaar.