SCHOLENGEMEENSCHAP - Genegen,  KOPEK vzw


Vrije Basisschool Viejool behoort toe tot scholengemeenschap Genegen

Deze scholengemeenschap bestaat uit negen katholieke basisscholen uit Peer en Hechtel-Eksel.


Scholengemeenschap Genegen biedt een grote waaier aan studiemogelijkheden en wil bruggen bouwen tussen schooldirecties van de verschillende scholen, tussen personeel, leerlingen en ouders.


Dit vanuit de overtuiging dat we samen sterk staan om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden aan kinderen in onze regio.

Genegen is één van de scholengemeenschappen waarbij ook een school voor buitengewoon onderwijs is aangesloten.


Hierdoor krijgen leerkrachten van het gewoon onderwijs de kans om kennis te maken met de structuur en specifieke werking van het buitengewoon onderwijs en is er een uitwisseling van expertise mogelijk.
Ook behoort Viejool toe aan de overkoepelde vzw KOPEK.

Op 29 juni 2020 werd er een nieuwe vzw opgericht voor de volgende scholen: Pieter Brueghel Grote-Brogel, De Dommelbrug Linde en Wauberg, De mAgneet Peer, Ticheleer Wijchmaal, Viejool Eksel en De Puzzel Kleine Brogel. De officiële naam ervan is 'vzw Katholiek Basisonderwijs Peer en Eksel', afgekort KOPEK.


Deze vzw staat in voor het besturen van deze scholen. De nieuwe structuur biedt dan ook meer mogelijkheden tot administratieve vereenvoudiging en samenwerking op het vlak van financiën, infrastructuur, boekhouding, preventie, ICT, communicatie, personeels- en inschrijvingsbeleid. 


Het nieuwe schoolbestuur wordt gevormd door volgende leden:Link