VIEJOOLRAAD

VIEJOOLRAAD 

Onze leerlingenraad, Viejoolraad, is samengesteld uit twee leerlingen van elk leerjaar van het 1ste tot en met het 6de. 

De Viejoolraad vergadert maandelijks samen met onze directeur.  

Hierdoor worden onze kinderen meer betrokken bij schoolse zaken en het maakt hen mede verantwoordelijk voor het wel en wee op school. 

Tijdens deze samenkomsten beslissen de kinderen daadwerkelijk mee en laten ze hun ideeën horen.